Sportovní areál za Anthroposem

533 033 800
(Po-Pá 8:00-15:30)
info@starezsport.cz
Sportoviště
Úvod Úvod

Rady pro návštěvníky

Návštěvní řád

Návštěvní řád v pdf

Budoucnost Sportovního areálu za Anthroposem

Předložená urbanistická koncepce řešeného území je založena především na respektu k historické úloze a funkci dané lokality od 19 stol. a v obdobné míře rovněž na úsilí o zachování a vyzdvižení nesporných hodnot v areálu. Urbanistická studie řeší území, ohraničené severně a západně průběhem ulice Pisárecká, východním směrem tokem řeky Svratky a na jižní území hraničí s lesními pozemky.

Přímo v řešené lokalitě se nacházejí dva historické objekty tzv. Staré střelnice a restaurace – později tělocvičny, které jsou předmětem památkové ochrany. Stylově lze obě budovy zařadit do období pozdního – doznívajícího – empíru či neoklasicismu. Obě stavby vykazují vysokou kvalitu vlastní architektury i zpracování stylově vyhraněného detailu. Byly postaveny Brněnskou měšťanskou střeleckou společností v roce 1847.

Dominantou areálu střelnice je rovněž mohutná 60 m dlouhá a až 7 m vysoká zeď, která zřejmě plnila funkci ochranného valu při střelbě. Nachází se v těsné blízkosti cyklostezky.

Plánem je vytvořit jeden areál, který bude přístupný široké veřejnosti a bude naplňovat potřeby rekreace a sportovního vyžití návštěvníků všech věkových kategorií.

V západní části areálu je umístěno hlavní hřiště pro malou kopanou v bezprostřední blízkosti doplněné budovou zázemí pro hráče a veřejnost v rozsahu, který umožní splnění požadavků (Mezinárodní pravidla malého fotbalu – Asociace malého fotbalu České republiky). Vzdálenost budovy od hlavního hřiště je menší než 15 m, jak bylo požadováno. Zbývající 3 hřiště jsou tréninková. Navýšení počtu diváků při konání sportovní akce je řešeno stoupajícím terénem – svahem, který bude upraven terasami. Takto připravený terén umožní dočasné vybudování montovaných tribun pro diváky. Úprava pomocí teras je navržena k zachycení případné svahové nestability, kterou je dle geologické mapy nutno v území předpokládat a předejít rámci terénních úprav pohybům zemního tělesa.

Stávající atletický ovál je upraven jako startovací a dojezdová dráha pro závody horských kol a cyklokros. Ve střední části jsou situována 2 tréninková hřiště pro malou kopanou, menší klopená dráha pro in-line bruslení s normovými parametry a jedno univerzální hřiště na basketbal a házenou. Zbývající volné plochy uvnitř oválu jsou využity pro umístění workoutových aktivit - zařízení pro venkovní cvičení. tyto plochy jsou rovněž volně přístupné bez bariér. Pouze hřiště pro míčové hry budou oddělena od okolních ploch sítěmi z nerezových lanek, sloužícími k zachycení odlétajících míčů. Ve východní části stávajícího atletického oválu jsou situovány plochy pro MTB školku pro nácvik techniky jízdy na horských kolech o výměře 1900 m? protkaná výškovým převýšením v podobě remízků se zelení.

Konání sportovních nárazových akcí v řešeném území s účastí diváků se bude odehrávat v časovém harmonogramu, který stanoví správce areálu. Akce většího rozsahu vyžadují dočasná organizační opatření, neboť se v tomto případě nejedná o jednoúčelový sportovní areál.

Součástí areálu budou mimo jiné tato sportoviště:

 • 4 hřiště pro malou kopanou
 • 2 víceúčelová hřiště (hřiště pro volejbal, basketbal, národní házenou, korfbal, český lakros apod.)
 • In-line stezka v délce 650 m, kterou je možno v zimních měsících využívat jako běžeckou dráhu pro lyžaře
 • In-line ovál s klopenou dráhou normových parametrů délky 200 m
 • 1 hřiště pro plážový volejbal
 • 1 hřiště pro plážový fotbal
 • 9 jamkový discgolf
 • MTB školka pro 50 osob
 • prostor pro workoutová hřiště
 • lezecká stěna
 • napojení na cyklotrialovou dráhu
 • napojení a propojení pro pěší a cykloturisty stávající Pražské stezky se stezkami v Libušině údolí
 • využití dalších ploch pro dětská hřiště, odpočinkové zóny apod.

Chci ušetřit

Naše čipové hodinky můžete použít na osmi našich sportovištích
a navíc získáte 20% slevu na každém vstupu!

Sleva platí při nabití čipových hodinek minimální částkou 1 000 Kč.

Chci ušetřit